måndag 20 juni 2011

Uppdaterad ritning av husgrunden


Jag har gjort lite ändringar i min ritning över husets grundkonstruktion. Den från 2009 stämmer inte riktigt längre, då jag nu har gjort vissa ingrepp i grundmuren och även hittat en ventil som tidigare varit överputsad och övermålad.
Jag har nu även skrivit ut storleken på alla ventilhål.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar