onsdag 3 juni 2009

Expertanalys av loggarna

Jag bad Rickard Andersson på Safecast (där jag köpte Klimatloggen) om hjälp med att analysera mina värden som jag fått fram. Han svarade snabbt och gav mig en bra generell analys.

Citat
Det är lite för dålig upplösning på statistiken för att jag ska kunna se vad som händer men jag hittar ett par fenomen.

Generellt gäller att vid samma fuktkvot så fördubblas rf vid halvering av temperaturen.

Dvs, om temperaturen ökar i krypgrunden och man inte tillför vatten så borde rf sjunka. I ett par fall gällande krypgrunden kan jag se sådan tendens men generellt så verkar de följas åt. Det innebär så vitt jag kan gissa att din luftomsättning är för hög eller att du får fukt någon annanstans ifrån.

Ett expriment kan då vara att under en vecka ställa en sensor på en liten kloss, över klossen lägga en stor (STOR, minst en drickabackstorlek) lufttät back med öppningen mot marken så det sluter tätt.
Om det blir bättre i detta kontrollerade utrymme så borde ventilationen minskas, inte ökas. Att försöka värma eller kondensera vatten för att minska luftfuktigheten borde också vara meningslöst om det svarar så snabbt på svängningar.

Eftersom även din torpargrund även följer samma mönster men är mer kontrollerad i rörelserna tror jag att man här kan göra något åt luftfuktigheten genom dränage, markfuktspärr eller kondensering.

Om man haft med utetemp som parameter hade man enkelt sätt om grunden får någon värme av mark och huskropp.
Slut citat

Tack Rickard för analys och tips!
Jag frågade därefter Rickard hur han skulle vilja ha värdena presenterade för att kunna göra en så bra analys som möjligt. Han svarade följande:

Citat
Eftersom du har 2 olika konstruktionstyper som följer olika lagar föreslår jag att du gör ett diagram för respektive grund.

Diagrammet bör inehålla temp i grund, luftfuktighet i grund, temp ute, eventuellt luftfuktighet ute.

Dom bör heller inte sträcka sig över en lägre tidsperiod än 1 vecka och du bör notera väderförhållandena i anslutning till diagrammet. (Regn, sol, stabilt)

Stora tidsserier är bara intressant om man vill titta på trenden. Blir det torrare eller fuktigare, men säger väldigt lite om vad som hände när temperaturen sjönk på kvällen och hur det svarade i grunden.


Slut citat

4 kommentarer:

 1. Intressant att läsa expertkommentarer till dina mätdata.

  Jag har själv ett hus med uteluftsventilerad krypgrund, byggd 1981 och belägen i södra Bohuslän, i f.d. åkerlera någon km från havet. Jag har mätdata sedan oktober 2007 fram till idag över temperatur och relativ luftfuktighet i krypgrunden, utomhus samt inomhus.

  Data visar tydligt att det är läge att göra något åt den alltför höga RF i grunden. Men beräkningar visar att inte bara den relativa luftfuktigheten (%) ofta är högre i grunden än utomhus, utan också att den absoluta luftfuktigheten kg vattenånga per kubikmeter luft är högre. Något tycks ge ett genomsnittligt tillskott på 0,02 kg vattenånga per kubikmeter luft. Jag är inte helt klar över om det är ett "normalt" tillskott (från mark, eller mänsklig aktivitet i bostadsdelen, etc). Skulle vara intressant att jämföra med dina värden.

  Om mitt fukttillskott är onormalt stort kanske det skulle vara en effektivare och smartare åtgärd att ta bort/minska det istället för att t.ex installera en avfuktarlösning.

  SvaraRadera
 2. Rättelse: Det är inte 0,02 kg/kbm utan 0,002 (dvs en tiondel så stort).

  SvaraRadera
 3. Hej,

  Hur går det för dig med grunden??

  Mvh/
  David

  SvaraRadera
 4. På bilderna från grunden syns biomassa i form av träbitar och annat byggmaterial, detta måste bort så att inte svamp och mögel får fäste.
  Jag hade samma sak i mitt hus som jag köpte mars 2008, efter att ha rensat bort trä och annat material som mögel kan få fäste på eller som kan brytas ner så försvann lukten omedelbart.
  Sen brukar ingen ta hänsyn till daggpunkten som är den temperatur då fukten fäller ut på grundmuren.
  Själv har jag täppt till all tilluft till grunden och kör med en industriavfuktare från Munters som jag har igång när det är låg luftfuktighet ute.
  Måste dränera runt om huset för att få bättre resultat.

  SvaraRadera